Konfidenciali atranka

Iš patirties žinome, jog neretai kompanijų vadovams tenka priimti nelengvus sprendimus dėl turimo personalo.

Norint pagerinti įmonės veiklos rezultatus, svarbu kruopščiai atsirinkti naudingus komandos narius bei silpnesnes komandos dalis pakeisti stipresniais darbuotojais. Tam, jog šis procesas būtų etiškas siūlome konfidencialią atranką. Tokia atranka yra vykdoma kandidatams neatskleidžiant informacijos apie įmonę bei neskelbiant tiesioginio skelbimo apie darbo poziciją. Atliekant konfidencialią atranką kompanijoje dirbantis darbuotojas nedalyvauja planuojamame jo pakeitime, o kompanija nepraranda papildomo laiko kuomet atleidus/išėjus darbuotojui, darbo vieta lieka laisva, kol ieškomas naujas kandidatas.

Susisiekite
to top